Forside / HMS&K

Ledelsessystemer HMS& K Policy

Teknor skal fremstå som en av Norges ledende virksomheter innen reparasjon, vikling, service, vedlikehold, tilstandskontroll, styring og oppgradering av elektriske maskiner medtilhørende utstyr og velger derfor å forplikte seg til følgende policy som gir en ramme for å fastsette målene:

  • Teknor skal kunne levere produkter og tjenester som tilfredsstiller kravene i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NS-ISO 26000, særlig vedrørende samfunnsansvarlig adferd, OHSAS 18001:2007, IECEx (60079-19) og NORSOK S-006. Alt Teknor utfører eller leverer skal være i henhold til gjeldende lovbestemte krav og andre krav (eksempelvis norsk og/eller internasjonal lovgivning, kundekrav). 
  • Teknor skal ha fokus på kunden og levere produkter og tjenester til riktig tid, kvalitet og med rett kompetanse.
  • Teknor skal alltid identifisere de miljøpåvirkninger som er en direkte følge av våre aktiviteter, produkter og tjenester og kontinuerlig jobbe for å forebygge forurensing og redusere vårt fotavtrykk i miljøet. Dette gjelder spesielt de identifiserte og prioriterte miljøaspektene energiforbruk og utslipp til ytre miljø.
  • Helse og sikkerhet skal alltid prioriteres høyest hos Teknor. Vi skal samarbeide med industrien og våre partnere for aktivt å fremme og utveksle HMS&K kunnskap. Dette er svært viktig for at vi skal kunne oppnå vårt mål om null skader, ulykker og sikre at lavt sykefravær.
  • Teknor forplikter seg til å arbeide for kontinuerlig forbedring av virkningen til ledelsessystem for HMS&K. Vi skal lede virksomheten etter vår politikk og gjøre våre mål kjent for alle relevante interessenter. Vi ønsker å stille samme krav til våre underleverandører som vi gjør internt. 
  • Arbeide for en åpen kommunikasjon med alle interessenter for å utveksle HMS&K-kunnskap.
  • Teknor forplikter seg til å bidra med ressurser, opplæring, utstyr og annen støtte for å muliggjøre etterlevelse av denne policyen.

Denne policyen er integrert i Teknor strategi og den blir regelmessig gjennomgått av konsernledelsen. Konsernledelsen forplikter seg til å implementere denne HMS& K policyen.

Administrerende direktør / CEO 

Torstein Broderstad