Forside / Nyheter / Sparer penger med vedlikeholdsavtale

Sparer penger med vedlikeholdsavtale

Vesterålskraft har tegnet vedlikeholdsavtale med Teknor.

Mindre nedetid og sparte penger er resultatet.

– De sjekker maskinene våre med jevne mellomrom. Ut fra tilstandsanalysen vet vi hva som må gjøres med hver enkelt maskin og når det må gjøres. Dermed gjør vi verken for mye eller for lite med hver maskin. Dette gir optimal drift. Det er solid ekspertise som gjør vurderingene. Nå vet vi når vi må ta service og vedlikehold og unngår uplanlagte driftsstans. Nå har vi en svært god oversikt over tilstanden i maskinparken, sier produksjonssjef Karl Albrektsen i Vesterålskraft. Selskapet driver med kraftproduksjon i fire ulike vannverk og har i tillegg to fjernvarmesentraler. Dette innebærer at de har mange elektriske maskiner som skal håndteres.

Optimal bruk

Vedlikeholdsavtalen sparer også selskapet for penger.

– Vi unngår havari og gjør vedlikehold i riktig tid, det vil si før havari men ikke så tidlig at masse restverdi forsvinner. Nå får vi bruke opp de investeringene som er gjort på en god måte, sier produksjonssjefen.

– Hva synes du om måten Teknor jobber på?

– De er svært behagelige å samarbeide med. De jobber godt, er åpne for dialog og er opptatt av at vi skal være enige om hva som må gjøres. De er åpen for våre ønsker og behov og tilpasser sin virksomhet ut fra det. Samtidig er det et svært sterkt faglig miljø som vi har stor respekt for, sier Albrektsen.