Forside / Nyheter / Teknor fikk kontrakter til Aasta Hansteen-prosjektet

Teknor fikk kontrakter til Aasta Hansteen-prosjektet

Teknor har fått flere kontrakter på levering til Aasta Hansteen-prosjektet som skal driftes av Statoils Drift Nord-organisasjon i Harstad.

Kontraktenes omfang er rene leveranser av utstyr, herunder instrumenter, el- og teleprodukter og skal leveres både i 2017 og 2018 til Horvnes-basen ved Sandnessjøen. Den totale verdien for leveransene er på ca 3 millioner kroner og er en betydelig del av Teknor sin totale virksomhet og omsetning. 

Aasta Hansteen

Gjennomføringen av konkurransen og dialog/avklaringer med aktører - både blant mange leverandører og innkjøpsorganisasjonen til Statoil - har for Teknor vært en svært interessant og lærerik prosess. 

Disse leveransene viser at det er mulig for små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge å vinne kontrakter hos de store operatørselskapene på norsk sokkel. Dette viser at vi er helt nødt til å være fleksible og konkurransedyktige i tillegg til å ha innarbeidet gode systemer.

Faktaopplysninger:

Aasta Hansteen:

  • Påvist av BP i 1997, Statoil operatør fra 2006
  • Ligger 300 km fra land, nordvest for Sandnessjøen i Nordland
  • Det er 140 km til nærmeste installasjon (FPSO Norne) og 500 kilometer til nyhavna, som er nærmeste gassinfrastruktur med ledig kapasitet.
  • Gassen er tørr og har lavt CO₂-innhold.
  • Antatt utvinnbart volum, inkludert Haklang og Snefrid Sør, er 47 milliarder standard kubikkmeter gass.

Teknor:

  • En av Norges fremste elektromekaniske bedrifter.
  • Vi vikler, vedlikeholder, reparerer og selger alle typer roterende elektriske maskiner, frekvensomformere, gear, styresystemer m.m. Herunder inspeksjoner samt mekaniske og elektriske tilstandskontroller.