Forside / Nyheter / Teknor har inngått serviceavtale med Vesterålskraft Produksjon

Teknor har inngått serviceavtale med Vesterålskraft Produksjon

Avtalen gjelder avansert vibrasjonsmåling og analyse av driftskritiske motorer i fjernvarmeanleggene på Sortland og Myre i Vesterålen.

Det innebærer at Teknor skal foreta vibrasjonsmålinger med eget personell, analysere innhentede målinger og rapportere til Vesterålskraft Produksjon med de funn av avvik som avdekkes.

 For Vesterålskraft Produksjon sine fjernvarmeanlegg innebærer avtalen at markedets mest avanserte system for forebyggende vedlikehold tas i bruk for å oppnå best mulig driftssikkerhet og oppetid på anleggene. Dermed kan korrekte forebyggende og andre vedlikeholdstiltak gjøres til rett tid, og varmedistribusjonen blir sikrere og mer forutsigbar.

Teknor er svært stolt over avtalen og  tilliten til vårt kompetanseteam.