Forside / Tjenester / Vakttelefon

24-timers vakttelefon

En havarert maskin er ofte svært kritisk for en bedrift. Stans i produksjonen innebærer tapte inntekter. Teknor har derfor 24-timers vakttelefon.

Våre teknikere er som regel klare til å rykke ut på kort varsel. Vi gjør raskt en tilstandsvurdering og gir ut fra dette vår anbefaling om hva som bør gjøres, og gjennomfører dette. Målet er at driftsstansen skal bli så kort som overhode mulig.

+47 77 04 17 18